Spring naar inhoud

Uitleen reglement

Lenen van speelgoed

 1.  Het speelgoed wordt uitgeleend aan de leden van de Santenkraam op vertoon van een geldige lidmaatschapskaart, strippenkaart, of een “gratis-lenen bon”.
 2. Het speelgoed van de Santenkraam is bestemd voor kinderen tot ongeveer 9 jaar, de meeste spellen ook voor oudere kinderen en volwassenen.
 3. Per keer mag men als lid, voor de duur van drie weken 3 speelgoedartikelen lenen.
 4. Als strippenkaarthouder mag men per strip, voor de duur van drie weken 1 artikel lenen. Het resterende aantal strippen wordt bijgehouden op de strippenkaart en in de computer, dit laatste aantal is bindend.
 5. Extra speelgoed lenen is mogelijk tegen betaling van € 0,70 per artikel, voor de duur van 3 weken en is alleen toegestaan voor leden van de Santenkraam.
 6. Binnen- en buitenspeelgoed kan (gratis) gereserveerd worden. De reservering vindt plaats op datum, u krijgt hier geen bericht van. Uw reservering kan in het 2e uur van de uitleen worden opgehaald.
 7. De uitleentermijn bedraagt in principe 3 weken. De datum waarop het speelgoed moet worden teruggebracht staat op uw leenbriefje en is bepalend.
 8. Brengt u bij voorkeur het geleende speelgoed in het eerste uur terug, dit werkt voor ons het prettigst.
 9. Bij te laat terugbrengen wordt een boete berekend:
  1 x uitleen te laat € 0,25 per artikel
  2 x uitlenen te laat € 0,50 enz.
 10. Als u speelgoed te laat inlevert dat door iemand anders gereserveerd is wordt er een extra boete van € 2,25 in rekening gebracht.

Verlengen van speelgoed

 1. Speelgoed mag maximaal 1 x (telefonisch) verlengd worden; mits het betreffende speelgoed niet door iemand anders is gereserveerd. Telefonisch verlengen kan alleen tijdens onze openingstijden!
  Verlengen per e-mail is (nog) NIET mogelijk.
 2. Nieuw speelgoed mag het 1e half jaar niet worden verlengd, zodat zoveel mogelijk kinderen er mee kunnen spelen omdat het niet te lang op één adres blijft hangen. Onze medewerkers zullen u vooraf op deze regel wijzen als deze van toepassing is.
 3. Buitenspeelgoed mag in de lente- en zomerperiode (april t/m september) om dezelfde regel niet worden verlengd.

Verantwoordelijkheid

 1. U dient er zelf op te letten geen speelgoed te lenen dat (bijvoorbeeld door leeftijdswaarschuwing) niet geschikt is voor uw kind(eren), bijvoorbeeld i.v.m. kleine onderdelen.
 2. Lenen van ons speelgoed is voor eigen verantwoording. Bij eventuele schade gaan wij ervan uit dat u hiervoor verzekerd bent. Ook is de Santenkraam NIET verantwoordelijk voor schade aan personen of objecten veroorzaakt door het geleende speelgoed of het gebruik ervan.

De zorg voor ons speelgoed

 1. Iedereen heeft de verplichting om het geleende speelgoed met zorg te behandelen.
 2. Het geleende speelgoed moet schoon worden ingeleverd.
 3. Als lid of strippenkaarthouder bent u zelf verantwoordelijk voor het door u geleende speelgoed. Ook als er door derden gebruik van wordt gemaakt.
 4. Het speelgoed moet door degene die het komt lenen bij het meenemen gecontroleerd worden of het compleet is en op eventuele reeds aanwezige beschadigingen. Vermissing en/of beschadigingen kunnen bij de balie gemeld worden zodat er notitie van kan worden gemaakt.
 5. Bij het weer inleveren van speelgoed moet eventuele beschadiging of vermissing van speelgoed of onderdelen gemeld worden aan onze medewerkers. Reparatie geschiedt alleen door of in opdracht van de Santenkraam.
 6. Bij beschadiging of vermissing van speelgoed (of onderdelen) wordt door de speelotheek een boetebedrag in rekening gebracht. Deze boete is afhankelijk van het soort speelgoed, de aanschafprijs en de leeftijd van het betreffende speelgoed en bovendien van de aard en omvang van de beschadiging of vermissing.

Huisregels

 1. Speelgoed inleveren kan uiterlijk een kwartier voor sluitingstijd.
 2. Kinderen mogen in de speelotheek met het speelgoed spelen, mits onder toezicht van de ouders/verzorgers; zij dragen de verantwoording voor het opruimen van dat speelgoed.
 3. Sommige van onze artikelen zijn niet geschikt voor kinderen onder de 5 jaar. Laat ze daar dan ook niet mee spelen.
 4. Met spelletjes en puzzels mag alleen aan de tafels worden gespeeld.

Ten slotte

 1. Alle bepalingen betreffende contributie, mutaties en opzeggen zijn te vinden onder LEDENADMINISTRATIE en zijn van kracht op het lidmaatschap van de speelotheek.
 2. Door het aangaan van een lidmaatschap verklaart het lid (cq ouders of verzorgers) zich akkoord met dit reglement.
 3. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Santenkraam.