Spring naar inhoud

Uitleen – de regels

Lenen 

Op woensdagochtend van 9:00 uur tot 11:00 uur en op zaterdagochtend van 10:00 uur tot 12:00 uur is de Speelotheek open. Dan leen je zonder bestelling of afspraak. Je krijgt een uitleenbriefje of een e-mail waarop staat wat je geleend hebt en wanneer het speelgoed weer terug moet zijn. 

Verlengen 

De leentijd kan één keer worden verlengd. Dat doe je door op tijd een mailtje te sturen naar: info@de-santenkraam.nl. Zet in je titel verlengen en in de e-mail je leennummer en de codes van het speelgoed dat je wilt verlengen. Je ontvangt hiervan altijd een bevestiging met daarin de nieuwe inleverdatum. 

Zelf controleren & verantwoordelijkheid 

Controleer op de eerste leendag of het speelgoed compleet en onbeschadigd is. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Je checkt dit aan de hand van de inhoudsopgave bij het speelgoed. Daarop staat wat er in de doos hoort te zitten en of er gebreken zijn. Klopt er iets niet of is er iets stuk? Vertel het ons of stuur op de eerste leendag een e-mail naar info@de-santenkraam.nl, dan maken wij er een notitie van en zo voorkom je boetes achteraf. Zonder bericht gaan wij ervan uit dat het speelgoed compleet is geleverd en ben jij verantwoordelijk voor gebreken, vermissingen of beschadigingen. 

Schoon, compleet en op tijd inleveren 

Het schoonmaken van het speelgoed en de bak is belangrijk . Komt het speelgoed te laat terug? Dan betaal je een boete van €0,50 per artikel per week. Je kunt speelgoed altijd inleveren tijdens openingstijden van de speelotheek. 

Kwijt, stuk of beschadigd, wat nu? 

Ben je een onderdeel kwijt of is er iets stuk? Jammer maar dat kan gebeuren. Stop een briefje in de bak met een melding. Dat scheelt ons veel werk. Gemiddeld betaal je voor ieder kwijtgeraakt / kapot onderdeel € 0,50 aan onkostenvergoeding. Dit bedrag is hoger als het speelgoed niet meer speelbaar is of als de vervangingskosten van het onderdeel hoger zijn. Het bestuur is bevoegd om leners te royeren als ze het speelgoed vaak kapot of incompleet inleveren. Tegen die beslissing is geen beroep mogelijk. 

Digitaal betalen 

Betalingen gaan zoveel mogelijk digitaal. Meestal met betaalverzoek per e-mail of via een betaling in de Speelotheek. Boetes voor te laat inleveren, het kwijtraken & beschadigen van speelgoed worden achteraf verstuurd en kunnen betaald worden in de Speelotheek. Jouw leennummer is persoonlijk en niet overdraagbaar en bij tussentijdse opzeggingen van abonnementen geven wij geen geld terug. Jouw abonnement verloopt automatisch na een jaar, je hoeft niet op te zeggen. Als je na een jaar wilt verlengen dan kun je die betalen in de Speelotheek. 

Aansprakelijkheid 

De Speelotheek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of niet-materiële schade, zoals lichamelijk en/of geestelijk letsel als gevolg van het gebruik van het geleende speelgoed of als gevolg van het betreden van de ruimte waarin de speelotheek gehuisvest is. Ouder(s) zijn verantwoordelijk, moeten toezicht houden en de gebruiksaanwijzing volgen. 

Als we soms gesloten zijn door ziekte of gebrek aan vrijwilligers dan communiceren wij dat op onze Facebook-pagina. Heb je geen Facebook, geen probleem die berichten zijn ook te zien in de Facebookfeed op de Home pagina van deze website. 

Veel speelplezier!