Spring naar inhoud

Speelgoed

Om het uitkiezen van speelgoed eenvoudiger te maken hebben we ons speelgoed in categorieën ingedeeld, op functie van het speelgoed én leeftijd zodat u snel kunt zien welk speelgoed het beste aansluit bij uw kind.

Indeling op functie

Indeling op leeftijd

Toelichting op indeling op functie

We hebben ons speelgoed ingedeeld met behulp van de speelgoedschijf. De speelgoedschijf geeft een indicatie bij welk ontwikkelingsgebied het speelgoed is in te delen. Van ieder soort speelgoed leert een kind weer iets anders.

Lichamelijke ontwikkeling

De lichamelijke ontwikkeling is te onderscheiden in de 'grove motoriek' en de 'fijne motoriek en zintuigen'.
Onder grove motoriek verstaan we de bewegingen die een kind met het hele lichaam maakt.
Bij de ontwikkeling van de fijne motoriek denken we aan de bewegingen die met handen en vingers worden gemaakt. Bij deze ontwikkeling
spelen de zintuigen een belangrijke rol. Dus horen, zien en voelen maar vooral de coördinatie tussen wat de ogen zien en de handen doen.

Sociaal emotionele ontwikkeling

De sociaal- emotionele ontwikkeling gaat over het leren met elkaar om te gaan en er voor elkaar te zijn. In het spel zien we 3 gebieden: naspelen van de werkelijkheid en daarbij de fantasie gebruiken, creatief bezig zijn met materialen of muziek, samen spelen met gebruik van regels zoals bijvoorbeeld bij gezelschapsspelletjes.

Verstandelijke ontwikkeling

De verstandelijke, cognitieve ontwikkeling gaat over denken/ taal en constructief/ planmatig bezig zijn.Binnen de verschillende ontwikkelingsgebieden kennen we de volgende speelgoedcategorieën:
B    =       Beweging
Z    =       Zintuiglijk
F    =       Fantasie
E    =       Expressie
G    =      Gezelschapsspellen
TD  =      Taal- en denkspellen
C    =      Constructie
P    =       Puzzels

Al ons speelgoed heeft een letter/nummer combinatie die refereert aan deze categorie. Bijvoorbeeld G21 gezelschapsspel, P17 puzzel, F136 fantasiespeelgoed en C7 constructiespeelgoed.

Functiecategorieën

Beweging
Dit is speelgoed om de lichamelijke ontwikkeling te stimuleren, de grove motoriek.
Voorbeelden: loopauto’s, glijbaan, fietsjes, skeelers, skelters.
Zintuiglijk
Hier wordt speelgoed onder verstaan dat ofwel de fijne motoriek van een kind stimuleert ofwel de zintuigen prikkelt. Meestal is dit speelgoed voor de allerkleinste.
Voorbeelden: activiteitentafels, babygym, air-tivity ballenbaan, kralenplanken, vormenstoven.
Fantasie
Al het speelgoed waar je je fantasie eindeloos mee uit kunt leven. Het is speelgoed voor de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind.
Voorbeelden: playmobil (o.a. boerderij, brandweerboot, pony kamp), lego (o.a. paardenverzorging, politiebureau), poppenhuis, duplo, little people reuzenrad, kookplaat met pannenset. om te bewerken.
Expressie
Speelgoed uit deze categorie stimuleert de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind.
Voorbeelden van expressie: stempeldozen, sjablonenkoffer, timmerkist, muziekinstrumenten.
Gezelschapsspellen
In de collectie bevinden zich meer dan 150 spellen. Er zijn spellen voor zowel kleine kinderen (bijvoorbeeld om kleuren te herkennen), wat grotere kinderen als volwassenen.
Voorbeelden: Koetje Boe, Het grote maan-roos-vis-letterspel, De toren van pisa, Het grote Pluk van de Petteflet spel, Junior Doolhof, Twister, Kolonisten van Catan.
Taal- en denkspellen
In deze categorie vinden we o.a. spelletjes die solitair gespalen kunnen worden. Het betreft spellen die speciaal ontwikkeld zijn op ruimtelijk- en wiskundig inzicht en taalontwikkeling. Al spelenderwijs kunnen kinderen leren met dit speelgoed.
Voorbeelden: Mini loco, Rushhour, Hide & Seek, Skribi. .
Constructie
Hieronder verstaan wij al het materiaal dat in elkaar gezet moet worden voordat je er mee kan spelen, kinderen leren iets te bouwen of construeren. Het is speelgoed dat vooral de verstandelijke ontwikkeling stimuleert en ook heel goed is voor de fijne motoriek van een kind.
Voorbeelden: Kid K’nex, K’nex, Bricks, Clics, Zoub, Kapla bouwplankjes.
Puzzels
Er kan gekozen worden uit meer dan 170 puzzels, variërend van eenvoudige houten puzzels voor de allerkleinsten tot puzzels met meer dan 100 stukjes voor de fervente puzzelaars. Puzzels stimuleren de verstandelijke ontwikkeling.
Voorbeelden: vele houten puzzels, knoppen puzzels, vloerpuzzels, beren aankleedpuzzel, zoekpuzzels, kubus puzzel en puzzelbal.