Spring naar inhoud

Ledenadministratie

Lidmaatschap

  1. Het lidmaatschap van de speelotheek loopt van 1 augustus t/m 31 juli (een schooljaar) en wordt telkens automatisch met een jaar verlengd.

Betaling

  1. Aan het eind van het lopende jaar (rond juli) ontvangt u per e-mail een factuur voor de betaling van het lidmaatschapsgeld van het volgende jaar.
  2. Indien de betaling niet op tijd heeft plaatsgevonden zijn wij genoodzaakt € 4,- administratiekosten in rekening te brengen.

Wijzigingen

  1. Eventuele (adres)wijzigingen kunt u doorgeven per e-mail (ledenadministratie@de-santenkraam.nl) óf via een mutatieformulier verkrijgbaar aan de balie.
  2. Vergeet ons niet op de hoogte te houden van uw nieuwe e-mailadres; onze factuur, belangrijke mededelingen en onze nieuwsbrief ontvangt u via deze weg.

Beëindiging lidmaatschap

  1. Het opzeggen van uw lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail (ledenadministratie@de-santenkraam.nl) tot uiterlijk 2 maanden vóór het verlopen van de lidmaatschapskaart (31 mei), onder vermelding van de naam van uw kind, adres én lidmaatschapsnummer.
  2. Bij een tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap zal geen lidmaatschapsgeld worden terugbetaald.

 

Uw lidmaatschapsgeld kunt u overmaken op rekening:

Foto