Spring naar inhoud

Privacy statement

Privacy statement Speelotheek de Santenkraam

Speelotheek de Santenkraam verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Speelotheek de Santenkraam.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

 Van wie verwerkt Speelotheek de Santenkraam persoonsgegevens?

Speelotheek de Santenkraam verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Leden en vrijwilligers van de bij Speelotheek de Santenkraam aangesloten organisatieonderdelen (groepen, regio’s etc.)
  • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij de speelotheek of ooit een lidmaatschap hebben gehad
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Speelotheek de Santenkraam verwerkt persoonsgegevens in de speelotheek software, de administratieve applicatie van Speelotheek de Santenkraam. Bij het aangaan van een lidmaatschap worden je gegevens door een vrijwilliger van de speelotheek in de software vastgelegd.

Waarvoor verwerkt Speelotheek de Santenkraam persoonsgegevens?

Als je lid wilt worden van De speelotheek of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid of vrijwilliger.

Als je eenmaal lid of relatie van De speelotheek bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit vanuit de speelotheek.

Wil je niet benaderd worden voor activiteiten of nieuwsbrieven? Dan kun je dit aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘uitschrijven’ te klikken.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom lidmaatschap, statistische analyses enzovoorts.

Verwerkt Speelotheek de Santenkraam ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens omdat die niet van belang zijn voor uitvoering van onze werkzaamheden.

Hoe gaat Speelotheek de Santenkraam met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

 Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Gedurende de uitleen, kunnen de vrijwilligers van de speelotheek je gegevens inzien. Daarnaast beheren de vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor de ledenadministratie een Excel bestand met de lidmaatschap gegevens uit de speelotheek software. Dit bestand is alleen toegankelijk voor de ledenadministratie en leden van het bestuur.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden na uitschrijving conform de wetgeving nog twee jaar bewaard. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd, alleen het lidmaatschapsnummer en woonplaats worden behouden om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. In het systeem voor het versturen van onze mailings, Mailchimp, worden je gegevens langer bewaard (het gaat dan om voornaam, tussenvoegsels, achternaam en e-mailadres) om je per e-mail op de hoogte te kunnen houden van ontwikkelingen binnen de speelotheek. Het is echter op elk moment mogelijk om je gegevens uit dit systeem te laten verwijderen door je uit te schrijven via de link onderaan de betreffende mails.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Speelotheek de Santenkraam gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

 Kan ik zien welke gegevens Speelotheek de Santenkraam van mij verwerkt?

De speelotheek verwerkt alleen de gegevens die ook zijn ingevuld op het contract dat je getekend hebt bij het afsluiten van een lidmaatschap. Het is tijdens elke uitleen mogelijk om de gegevens in te zien bij een van onze vrijwiligers.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door De speelotheek kun je terecht bij het bestuur. Je kunt hen per mail bereiken op bestuur@de-santenkraam.nl.

Wijzigingen privacybeleid
Speelotheek de Santenkraam behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via op onze website http://www.de-santenkraam.nl.