Spring naar inhoud

Contributieverhoging

Tijdens de algemene ledenvergadering van 17 mei 2016 zijn het financiele jaarverslag van 2015 en de begroting van 2016 van de Santenkraam goedgekeurd.

Ook is tijdens deze vergadering besloten om, met het oog op de toekomst, de contributie per 1 augustus 2016 te verhogen.

Een lidmaatschap kost vanaf volgend schooljaar voortaan € 28,- (ipv € 27,-).
De overige tarieven blijven ongewijzigd.